EMERGENCY TAX CODE

Awaryjny lub tymczasowy kod podatkowy