Notatnik opiekunki seniora

Angielski dla opiekunek osób starszych – Części ciała część 2.

W tej lekcji angielskiego dla opiekunów osób starszych kontynuujemy naukę części ciała. Tym razem skupimy się na słownictwie opisującym górną część ludzkiego ciała. Podobnie jak w części pierwszej naszego kursu zaproponowaliśmy ci słówka o różnym stopniu zaawansowania.

Wszystkie prezentowane zwroty są niezbędne w osobistym słowniczku opiekunki do osób starszych w Anglii i na pewno przydadzą ci się w trakcie pracy z podopiecznym.

Model ludzkiego ciała

Słownictwo opisujące górne części ciała:

 • abdomen [czyt.: abdomyn], belly [czyt.: beli] – brzuch
 • arm [czyt.: arm] – ramię
 • axilla [czyt.: aksyla], armpit [czyt.: armpyt] – pacha
 • back [czyt.: bak] – grzbiet, plecy
 • breasts [czyt.: brests] – piersi
 • chest [czyt.: czest], thorax [czyt.: tforaks] – klatka piersiowa
 • collarbone [czyt.: colarboun], clavicle [czyt.: klawikyl] – obojczyk
 • navel [czyt.: nejvel] – pępek
 • nipple [czyt.: nypul] – brodawka sutkowa
 • scapula [czyt.: skapjula] – łopatka
 • shoulder [czyt.: szolder] – bark
 • side [czyt.: sajd], flank [czyt.: flank] – bok
 • sternum [czyt.: styrnum] – mostek
 • waist [czyt.: łejst] – pas, talia

Rzeźba ludzkiej ręki

Angielskie słowa odnoszące się do ręki:

 • elbow [czyt.: elboł], bend of the elbow [czyt.: bent ow de elboł] – łokieć, dół łokciowy
 • finger [czyt.: finger] – palec u dłoni
 • index finger [czyt.: yndeks finger] – palec wskazujący
 • little finger [czyt.: lytyl finger] – palec mały
 • middle finger [czyt.: mydel finger] – palec środkowy
 • ring finger [czyt.: rink finger] – palec serdeczny
 • fingernail [czyt.: fingernejl] – paznokieć ręki
 • fingertip [czyt.: fingertyp] – czubek palca
 • forearm [czyt.: forarm] – przedramię
 • hand [czyt.: hend] – ręka
 • palm [czyt.: pam] – dłoń
 • thumb [czyt.: tfam] – kciuk
 • wrist [czyt.: ryst] – nadgarstek

Ucząc się angielskiego, pamiętaj, że najważniejsza jest systematyczność. Poświęć na zapamiętanie słówek zaledwie 10 minut dziennie, a bardzo szybko zobaczysz rezultaty! Mamy nadzieję,  że podoba ci się nasz kurs angielskiego dla opiekunek osób starszych.