Opiekunka uczy się angielskiego

Angielski dla opiekunek osób starszych – Organy wewnętrzne

W kolejne części kursu angielskiego dla opiekunek osób starszych podnosimy nieco poprzeczkę. Pozostajemy w sferze ludzkiego zdrowia, czyli temacie, który jeszcze szczególnie ważny dla osoby zajmującej się na co dzień seniorem w Anglii. Tym razem zajmiemy się układami oraz organami wewnętrznymi. Wiedzy z tego zakresu nie może opiekunce zabraknąć. Miłej nauki!

Respiratory system – układ oddechowy

 • Alveoli [czyt.: ajwiolaj] – pęcherzyki płucne
 • Bronchi [czyt.: bronkaj] – oskrzela
 • Diaphragm [czyt.: dajafram] – przepona
 • Larynx [czyt.: larynks] – krtań
 • Lung [czyt.: lang] – płuco
 • Nosal cavity [czyt.: nołzal kawiti] – jama nosowa
 • Pharynx [czyt.: farynks] – gardło
 • Pleura [czyt.: plura] – opłucna
 • Trachea [czyt.: trakija] – tchawica
 • Vocal cords [czyt.: wołkal kords] – struny głosowe

Głowa po angielsku

Nervous system – układ nerwowy

 • Brain [czyt.: brejn] – mózg
 • Cerebellum [czyt.: seribelum] – móżdzek
 • Spinal column [czyt.: spajnal kolumn] – kręgosłup
 • Spinal cord [czyt.: spajnal kord] – rdzeń kręgowy

Digestive system – układ pokarmowy

 • Appendix [czyt.: apendyks] – wyrostek robaczkowy
 • Colon [czyt.: kolon] – okrężnica
 • Duct [czyt.: dakt] – przewód
 • Duodenum [czyt.: duodinem] – dwunastnica
 • Gallbladder [czyt.: galblader] – pęchęrzyk żółciowy
 • Intestine [czyt.: intestin] – jelito
 • Large intestine [czyt.: lardż intestin] – jelito grube
 • Liver [czyt.: liwer] – wątroba
 • Oesophagus [czyt.: isofagus] – przełyk
 • Pancreas [czyt.: pankrias] – trzuska
 • Peritoneum [czyt.: paratinijum] – otrzewna
 • Rectum [czyt.: rektum] – odbytnica
 • Salivary glands [czyt.: saliwery glants] – ślinianki
 • Small intestine [czyt.: smol intstin] – jelito cienkie
 • Spleen [czyt.: splin] – śledziona
 • Stomach [czyt.: stomak] – żołądek

Płuco po angielsku

Cardiovascular system – układ krwionośny

 • Aorta [czyt.: ejorta] – aorta
 • Artery [czyt.: arteri] – tętnica
 • Heart [czyt.: hart] – serce
 • Pericardium [czyt.: perikardium] – osierdzie
 • Vein [czyt.: wej] – żyła

Genitourinary system – układ moczowo-płciowy

 • Fallopian tube [czyt.: felopian tub] – jajowód
 • Kidney [czyt.: kydni] – nerka
 • Ovary [czyt.: ołwari] – jajnik
 • Urethra [czyt.: juritra] – cewka moczowa
 • Urinary bladder [czyt.: jurinari blader] – pęcherz moczowy
 • Uterus [czyt.: juterus] – macica

Kardiogram serce po angielsku

Endocrine system – układ hormonalny

 • Adrenal glands [czyt.: adneryl glands] – nadnercza
 • Ovaries [czyt.: ołweris] – jajniki
 • Pancreas [czyt.: pankrias] – trzustka
 • Parathyroid gland [czyt.: paratfajroit gland] – gruczoł przytarczycowy
 • Pineal gland [czyt.: pinjyl gland] – szyszynka
 • Pituitary gland [czyt.: pytjuetri gland] – przysadka mózgowa
 • Testes [czyt.: testis] – jądra
 • Thymus gland [czyt.: tfajmus gland] – grasica
 • Thyroid gland [czyt.: tfajroit gland] – tarczyca

Uczysz się języka angielskiego dla opiekunek z nami? Jakie brytyjskie zwroty chciałabyś zobaczyć na naszym blogu? Napisz do nas na Facebook’u i zasugeruj kolejną lekcję języka angielskiego dla opiekunek osób starszych.