Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Nowe zalecenia dla osób starszych – jak chronić podopiecznego?

Liczba zachorowań na wywołaną koronawirusem ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19 wciąż rośnie. Większość państw położonych na kontynencie europejskim wprowadziła obostrzenia oraz oficjalne zalecenia dla swoich obywateli. Angielski rząd prosi, aby Brytyjczycy zwrócili szczególną uwagę oraz zaoferowali pomoc osobom z grupy o podwyższonym ryzyku zakażenia. Służba zdrowia (NHS) wystosowała obszerne wytyczne dla ponad 1,5 miliona osób określonych mianem „extremely vulnerable”.

Wśród tej grupy są osoby cierpiące na choroby przewlekłe, w tym seniorzy. Opiekunka do osób starszych pracująca na terenie Anglii powinna stosować się do tych zaleceń. Dowiedz się, jak chronić podopiecznego przed koronawirusem.

Kto znajduje się w grupie osób o podwyższonym ryzyku zakażenia?

Osoby z chorobami współistniejącymi są najbardziej narażone na komplikacje przy zarażeniu koronawirusem. Proces starzenia się organizmu ludzkiego wiąże się ze stopniowym pogarszaniem się stanu zdrowia oraz rozwojem chorób przewlekłych. Dlatego osoby powyżej 70. roku życia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka w czasie trwania pandemii COVID-19.

Jednakże chief medical officer postanowił zastosować dodatkowe środki zapobiegawcze, przedstawiając listę osób o największym ryzyku zakażenia. Wśród nich znajdują się:

 • biorcy przeszczepów wątroby, śledziony, nerek, trzustki, jajników oraz macicy;
 • osoby cierpiące na raka płuc, przechodzące chemioterapię lub radioterapię;
 • osoby z nowotworami krwi lub szpiku kostnego;
 • osoby poddawane immunoterapii lub leczeniu przeciwnowotworowemu, które może wpływać na pracę układu odpornościowego;
 • osoby z ciężkimi chorobami układu oddechowego: w tym mukowiscydoza, ciężka astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • osoby cierpiące na wrodzone wady meteboliczne lub poddawane terapiom immunosupresyjnym;
 • kobiety w ciąży z chorobami serca.

Pomoc dla seniora koronawirus

Zalecenia dla osób o podwyższonym ryzyku zakażenia koronawirusem

Brytyjski rząd zaleca osobom o podwyższonym ryzyku zakażenia koronawirusem, pozostanie w domu na co najmniej 12 tygodni. Wiąże się to ściśle z wytycznymi dotyczącymi dystansowania społecznego dla wszystkich osób przebywających w Wielkiej Brytanii, w celu ochrony przed rozwinięciem groźnych dla zdrowia powikłań wynikających z COVID-19.

Trzeba unikać bezpośredniego kontaktu z osobami należącymi do tej kategorii. Seniorzy powinni zachować szczególną ostrożność w pobliżu bliskich wykazujących objawy zarażeniem koronawirusem. Jako opiekunka nie wychodź z podopiecznym z domu, unikaj spotkań z jego rodziną i bliskimi. Osoba o podwyższonym ryzyku nie powinna wychodzić na zakupy lub na spacer.

Członkowie rodziny osoby starszej muszą zaniechać wizyt na okres 12 tygodni, nawet jeśli nie mają objawów COVID-19. Większość zdrowych, młodych ludzi przechodzi zakażenie łagodnie lub bezobjawowo – co nie oznacza, że nie może w tym okresie zarazić innych.

Co zrobić, jeśli u podopiecznego wystąpią objawy COVID-19 (gorączka powyżej 37,8 ° C i suchy kaszel)? Przeczytaj najważniejsze informacje dla opiekunek dot. COVID-19.

Ochrona przed koronawirusem

Nawet podczas 12. tygodni kwarantanny domowej, nie można zapomnieć o przestrzeganiu wytycznych, które znacznie zmniejszają ryzyko zachorowania na COVID-19. Przypominajmy seniorowi o:

 • myciu rąk mydłem przez co najmniej 20 sekund. Zwłaszcza przed jedzeniem, po kichaniu, kaszlu lub dmuchaniu w nos;
 • zakrywaniu ust chusteczką lub łokciem NIE ręką podczas kichania i kaszlu;
 • niedotykaniu twarzy – szczególnie ust, nosa i oczu.

Mycie rąk dla seniora

Porady dla opiekunek osób starszych

Zastosowanie się do dobrowolnej 12-tygodniowej może być problematyczne szczególnie dla osób starszych, które od wielu lat mieszkają same. Zatrudnienie opiekuna bez wątpienia pomoże im w tym trudnym okresie. Członek rodziny nie musi się martwić, a potrzeby ukochanej osoby będą zaspokajane każdego dnia.

Opiekunki osób starszych w Anglii powinny podjąć dodatkowe środki ostrożności i stosować się do wytycznych NHS.

 1. Opiekunka powinna przywiązywać szczególną uwagę do higieny podopiecznego. Zachęćmy seniora do częstego mycia rak oraz twarzy.
 2. Dezynfekujmy często dotykane powierzchnie oraz pomieszczenia takie jak łazienka lub kuchnia.
 3. Podczas pomagania podopiecznemu w codziennej toalecie załóż odzież ochronną – maseczkę, jednorazowe rękawiczki, fartuch.
 4. Unikaj korzystania ze wspólnych sztućców, talerzu oraz ręczników. Przydziel każdemu z domowników prywatny zestaw. Jeżeli to możliwe garnki oraz zastawę myj w zmywarce w wysokiej temperaturze.
 5. Należy pamiętać, że opiekunka jest w stałym bliskim kontakcie z osobą starszą. Aby zminimalizować możliwość zarażenia seniora wirusem, opiekun również nie powinien wychodzić z domu. Można poprosić członków rodziny o pomoc przy zakupach spożywczych czy odbiorze leków z lokalnej apteki.