pielęgniarka opiekunka osoby starszej

Kto jest idealnym kandydatem do pracy jako opiekunka osób starszych?

Praca jako opiekunka osób starszych nie jest zajęciem, którego może podjąć się każdy. Do wykonywania tego typu pracy potrzebny jest zestaw specjalnych predyspozycji, bez których nie jest możliwe bycie dobrym opiekunem. Poniżej prezentujemy zestaw cech, które według nas mają kluczowe znaczenie przy wykonywaniu tego zawodu.

Cechy osobowościowe, jakie powinna mieć opiekunka osób starszych

Empatia i wrażliwość – umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby to cecha niezbędna do pracy jako opiekun osób starszych i chyba jedna z najważniejszych. Bez zdolności do współodczuwania stanów emocjonalnych drugiego człowieka ciężko jest mu skutecznie pomóc. Starsze osoby bywają czasem przykre, opryskliwe czy nawet agresywne, szczególnie gdy cierpią na choroby sprzyjające występowaniu takiego zachowania, np. Alzheimer. Trzeba mieć tego świadomość i mimo wszystko okazywać im ciepło i serdeczność. Nie wolno ulegać emocjom i dawać się wyprowadzać z równowagi, choć nieraz nie jest to łatwe.

Cierpliwość – bez tej cechy nie da się po prostu wykonywać zawodu opiekuna osoby starszej. Starsza osoba to człowiek, który zmaga się z różnymi chorobami i własnymi ograniczeniami. Zwykłe czynności są dla niego bardzo często trudne, więc do ich wykonania potrzebne jest więcej czasu, a niejednokrotnie również i pomocy opiekuna.  W starszym wieku zmienia się także postrzeganie świata, a wnioskowanie bywa spowolnione. Oznacza to, że często trzeba powtarzać podopiecznemu te same zdania, ponieważ może potrzebować więcej czasu na ich zrozumienie. Do tego właśnie potrzebna jest duża doza cierpliwości.
podpieczny wozku

Asertywność – podopieczny może czasami stawiać opór i dlatego należy być stanowczym w przestrzeganiu ustalonego porządku dnia i  zawsze mobilizować go do współpracy. Dotyczy to również  warunków pracy, gdzie asertywność przydaje się również podczas egzekwowania własnego czasu wolnego. Trzeba stawiać jasne granice i konsekwentnie się tego trzymać. Nie można dać sobie „wejść na głowę”, bo jednak opieka nad osobą starszą to praca i nikt nie zapłaci nam za to, że pracowaliśmy, choć powinniśmy byli mieć wtedy wolne. Warto o tym pamiętać.

Komunikatywność – praca w opiece to przede wszystkim praca z ludźmi. Osoby komunikatywne na pewno lepiej odnajdą się w tego typu zajęciu, co wiąże się z kolei z tym, że będzie ono wówczas po prostu dużo przyjemniejsze i łatwiejsze. Dla osób wycofanych i zamkniętych w sobie bycie opiekunem może okazać się zajęciem ciężkim i męczącym psychicznie. Warto więc świadomie podejść do możliwości podjęcia pracy jako opiekun, uwzględniając swoje predyspozycje komunikacyjne i społeczne.

Odpowiedzialność – praca w opiece wymaga od opiekunki ciągłej odpowiedzialności za osobę pozostającą pod opieką. Mogą się bowiem zdarzyć sytuacje nieprzewidywane i wymagające błyskawicznych działań, jak na przykład nagłe pogorszenie stanu zdrowia czy konieczność szybkiego podania leku ratującego życie.

Pracowitość – opieka nad seniorem, troska o jego dobre samopoczucie, higienę, prowadzenie domu, załatwianie sprawunków, zakupy, przygotowywanie posiłków – wszystkie te czynności wchodzą w zakres działania opiekuna. Dlatego też nie jest to zajęcie dla kogoś leniwego, liczącego na łatwy zarobek. To bardzo wymagająca i odpowiedzialna praca, której część może odbywać się w nocy, jeśli senior akurat wtedy będzie potrzebował pomocy czy wsparcia.
szczesliwa opiekunka osob starszych

Optymizm, życzliwość i sympatiaopiekunka osób starszych za granicą odnosi się z życzliwością do wszystkich ludzi, a w szczególności właśnie do osób w zaawansowanym wieku, które najczęściej są schorowane. Pozytywne nastawienie, którym opiekun mógłby zarazić seniora, zmotywować do działania czy poprawić nastrój są w tej pracy bardzo pożądane. Pozwala to choć na chwilę zapomnieć o chorobach i ograniczeniach zdrowotnych czy wiekowych. Negatywne podejście do życia może się niekorzystnie odbić na podopiecznym i należy ze wszech miar należy go unikać, szczególnie właśnie w tego typu pracy.

Chęć pomocy drugiej osobie – jest to cecha niezwykle pożądana we wszystkich zawodach związanych z opieką. Pomoc w codziennych czynnościach, pomoc w prowadzeniu domu, pomoc w załatwianiu sprawunków itp. – „pomoc” to słowo-klucz wszystkich zajęć wykonywanych przez opiekuna, dlatego chęć jej niesienia jest nieodzowna w tym zawodzie.

Kreatywność – do pracy jako opiekunka osób starszych potrzebna jest doza kreatywności i inicjatywy, ponieważ praca w opiece nie są to tylko czynności odtwórcze i powtarzalne, związane z higieną i pielęgnacją. Opiekun organizuje czas swojego podopiecznemu, wymyślając różnorodne zajęcia, mając na uwadze jego zainteresowania, np. granie w gry, robienie wypieków, rękodzieło, malarstwo, haftowanie, itp. Zajęcia różnorodne i wystarczająco złożone mogą pozytywnie wpływać na stan zdrowia umysłowego pacjentów cierpiących np. na demencję starczą.

Zdolność adaptacji do nowych warunków – nie ma dwóch takich samych rodzin, a tym bardziej dwóch takich samych podopiecznych. Każda sytuacja chorego jest inna. Gdy opiekunowi przyjdzie zmienić rodzinę, musi za każdym razem dostosowywać się do nowych warunków życia i pracy.
wyjazd walizka

Jaka opiekunka osób starszych NIE powinna być?

Dla równowagi, poniżej prezentujemy zestaw cech, których opiekunka z pewnością nie powinna posiadać. Są to cechy, które stoją w konflikcie z podstawowymi wymaganiami stawianymi osobom pracującym w opiece nad osobami starszymi.

Obojętność – stoi w opozycji do empatii i wrażliwości. Opiekun osób starszych nie powinien podchodzić do swoich obowiązków obojętnie, a powinien zamiast tego w pełni angażować się i być oddanym, traktując osobę którą się opiekuje jak swojego bliskiego.

Agresja, wybuchowość – w przypadku opieki nad osobami starszymi, chorymi nie należy się unosić i dawać się ponieść emocjom. Konieczne jest zachowanie spokoju. Nie można również wpadać w panikę, wybuchać płaczem czy reagować krzykiem.

Roszczeniowość i konfliktowość – jest to przeciwieństwo okazywania szacunku w stosunku do otoczenia. Osoba roszczeniowa i konfliktowa zazwyczaj nie zagrzeje długo miejsca u rodziny, u której pracuje. Nikt nie lubi bowiem współpracować z kimś, kto wszczyna awantury i potrafi tylko żądać.

Konformizm – asertywność dotycząca egzekwowania swojego wolnego czasu przez opiekuna osoby starszej jest bardzo ważna, natomiast nie może dojść do sytuacji, w której opiekun wyżej stawia własne potrzeby niż potrzeby podopiecznego i próbuje jego kosztem uciekać od obowiązków i poświęcać więcej czasu na swoje przyjemności niż na opiekę.
pielegniarka starsza pani

Jak zostać opiekunką osób starszych?

Oprócz wyżej wymienionych cech charakterologicznych, do podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej, kandydatom stawia się przede wszystkim dwa główne wymagania: doświadczenie i dobra znajomość języka.

Jeśli chodzi o doświadczenie, nie zawsze konieczne jest doświadczenie stricte zawodowe, czasem sprawowanie opieki nad członkiem rodziny wystarczy. Jednak do pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w Anglii zwykle wymagane jest takie doświadczenie nad osobą inną niż członek rodziny. Mile widziany jest również odbyty wolontariat z zakresu opieki, dzięki któremu przyszły opiekun może zweryfikować swoje predyspozycje do wykonywania pracy i podjąć świadomą decyzję dotyczącą wykonywania tego wymagającego, ale i dającego wiele satysfakcji zajęcia.

Szczególnie mile widziani są kandydaci z doświadczeniem pielęgniarskim. Nie jest ono co prawda warunkiem koniecznym w tego typu pracy, natomiast będzie ono zdecydowanie dużym atutem w procesie rekrutacyjnym. Dlatego serdecznie zachęcamy pielęgniarki do zainteresowania się ofertą pracy za granicą w charakterze opiekunki do osób starszych – Anglia.
budka telefoniczna Anglia
Drugą ważną sprawą po doświadczeniu jest znajomość języka kraju, do którego chciałaby pojechać opiekunka osób starszych. W tym przypadku, chodzi oczywiście o język angielski. I tutaj nie ma taryfy ulgowej – brak komunikatywnej znajomości języka angielskiego dyskwalifikuje potencjalnego kandydata do pracy w opiece nad osobą starszą. Zajęcie to polega w dużym stopniu na komunikacji, a wiec poziom znajomości języka musi być co najmniej taki, by umożliwić swobodne porozumiewanie się w sprawach codziennych.

Jeśli chodzi o prawo jazdy, nie jest ono wymagane. Natomiast oczywiście dobrze je mieć, ponieważ może okazać się potrzebne do wykonywania pracy (np. podwożenie chorego do lekarza, załatwianie sprawunków itp.).

Jakie kursy są wymagane od opiekunki osób starszych?

Wszelkie dodatkowe kursy, w tym na przykład kursy opieki nie są wymagane, ale z pewnością mogą być pomocne, np. kurs pierwszej pomocy czy inne kursy o charakterze medycznym. Najważniejsze jest jednak zeszłe doświadczenie w opiece, którego żaden kurs nie jest w stanie zastąpić.

Jako firma doświadczona w sektorze opieki nad seniorem i posiadająca dużą wiedzę w tej tematyce, Veritas Care oferuje ze swojej strony szkolenia dla opiekunek przed wyjazdem do pracy – jest to cykl szkoleń „Akademia Opieki”.

W jej zakres wchodzą 3 szkolenia:

  • Pierwsza pomoc – wprowadzenie w tematykę podstawowych czynności ratujących życie,
  • Bezpieczne podawanie leków – bardzo ważna kwestia dla osób stale przyjmujących leki,
  • Transferowanie pacjentów – jak przenosić pacjentów, zapewniając im komfort i godność, chroniąc jednocześnie własny kręgosłup

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na naszej stronie dotyczącej warunków pracy.

opiekunka szkolenie

Gdzie może pracować opiekunka osób starszych?

Opiekunowie osób starszych mają sporo możliwości znalezienia pracy, nie tylko w kraju, ale również (lub przede wszystkim) za granicą. Mogą pracować w domach opieki społecznej, w hospicjach, placówkach opieki paliatywnej czy w domach prywatnych, jako opiekun osób starszych. Pracując za granicą można liczyć na większe wynagrodzenie niż w kraju, dlatego też wiele osób decyduje się na wyjazd. Celem wyjazdu jest albo Anglia – tam wyjeżdżają opiekunki do osób starszych z językiem angielskim, albo Niemcy – na wyjazd tam decydują się opiekunki znające język niemiecki.

Dlaczego warto pracować za granicą jako opiekunka osób starszych za granicą?

Praca za granicą (dla kobiet i mężczyzn) niesie za sobą wiele wymiernych korzyści. Najważniejsze z nich to przede wszystkim:

  • Okazja na podszkolenie języka obcego – codzienna styczność z językiem obcym w naturalnych codziennych warunkach jest bezcenna.
  • Dobra możliwość poznania kultury kraju, w którym przyjdzie nam pracować.
  • Dobry zarobek – dla wielu osób jest to bardzo ważny czynnik. Decydując się na pracę w tym zawodzie poza granicami naszego kraju mamy możliwość otrzymania godziwej płacy – wynagrodzenie za analogiczną pracę w Polsce jest kilkakrotnie niższe.
  • Doświadczenie zawodowe – nie bez znaczenia jest również nabyte doświadczenie, które zawsze jest bezcenne i warte do umieszczenia w cv.

Sprawdź aktualne oferty pracy na stronie Oferty pracy opiekunek osób starszych.