pisanie referencji

Czy podczas rekrutacji są ważne referencje dla opiekunki?

Dlaczego ważne są referencje dla opiekunki?

Referencje są formą udokumentowania pracy.  Są one ważne szczególnie podczas dalszych etapów rekrutacji do pracy w opiece, kiedy dokładnie weryfikowana jest historia zatrudnienia i zdobyte wcześniej doświadczenie w opiece.

Na co mają wpływ referencje?

Referencje mogę (ale nie muszą) wpływać na:

  • Możliwość podjęcia współpracy
  • Wysokość wynagrodzenia
  • Atrakcyjność proponowanej oferty pracy

Co powinny zawierać referencje opiekunki?

Referencje powinny zawierać podstawowe informacje o zatrudnieniu, którego dotyczą.

Wiele osób zastanawia się jak powinny wyglądać referencje – opieka nad osobą starszą. Wzór idealnych referencji z pracy w opiece nie istnieje, są jednak pewne minimalne informacje, które muszą być uwzględnione w referencjach.

referencje dla opiekunki

W referencjach powinny znaleźć się poniższe informacje:

  • Imię i nazwisko opiekunki
  • Imię i nazwisko podopiecznego
  • Stan zdrowia podopiecznego
  • Zakres obowiązków – krótki opis tego, czym zajmowała się opiekunka
  • Okres zatrudnienia (dokładne ramy czasowe)
  • Telefon kontaktowy do rodziny
  • Własnoręczny podpis osoby wystawiającej referencje

Oczywiście osoba, która wystawia referencje może pokusić się o dłuższy opis tego, co opiekun dokładnie robił, jak się zachowywał i jaki ma charakter, jakie były relacje opiekuna z rodziną i podopiecznym itp. Forma jest właściwie dowolna, z zachowaniem powyższych informacji, które są absolutnym minimum.

Przykładowe referencje dla opiekunki

Poniżej prezentujemy przykładowe referencje. Mają one charakter poglądowy. Prosimy ich dlatego nie traktować jako wyznacznik, a raczej jako wskazówka tego, jak mniej więcej mogą wyglądać referencje z pracy w opiece.

opiekunka szkolenie

Pani Janina Kowalska opiekowała się panem Johnem Smithem od października 2018 do stycznia 2019. Pan John cierpiał na inkontynencję i demencję. Pani Janina potrafiła się nim świetnie zajmować, gotowała mu obiady i zawoziła go na cotygodniowe spotkania British Legion. Utrzymywała również dom w czystości.

Pani Janina to osoba bardzo sumienna i odpowiedzialna, miła i szczera. Bardzo żałuję, że nie będzie już u nas dłużej pracowała. Mogę ją polecić z czystym sumieniem jako świetnego opiekuna.

W razie, gdyby potrzebne były dalsze informacje, chętnie służę pomocą pod numerem: 77777777.

Jacob Smith, syn

adres

 (podpis)

Kto jest upoważniony do wystawiania referencji?

Najlepiej, jeśli referencje potwierdzające naszą pracę wystawi sam podopieczny. Ze względu na stan zdrowia jest to oczywiście nie zawsze możliwe. W takim wypadku referencje wypełnia najbliższa podopiecznemu osoba. Jest to albo członek rodziny, albo inna osoba, która pozostaje w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a która ma wiedzę na temat naszej pracy u tego seniora.

seniorzy pisza referencje

Ile referencji należy przesłać do agencji opiekunek osób starszych?

Do agencji należy przesłać wszystkie posiadane referencje. Dobrą praktyką jest zwracanie się z prośbą o referencje zaraz po zakończonym zatrudnieniu. Im więcej czasu upłynie od końca danego kontraktu, tym później trudniej będzie je zdobyć.

Referencje – kopia czy oryginał?

Z punktu widzenia agencji zasadniczo nie ma znaczenia czy wysłana jest kopia referencji, czy oryginał. W przypadku wysyłania oryginału warto pamiętać, aby wykonać dla siebie kopię.  W przypadku wysyłania skanów referencji mailowo, oryginał będzie do wglądu przy osobistym spotkaniu z przedstawicielem agencji lub koordynatorem.