angielski-opiekunki

Angielski dla opiekunek osób starszych – Choroby przewlekłe

Z wiekiem organizm człowieka traci swoją sprawność i nie pracuje jak przed laty. Seniorzy często zapadają na ciężkie choroby przewlekłe, dlatego też potrzebują profesjonalnej pomocy. Doświadczone opiekunki w Anglii powinny znać specjalistyczne słownictwo, które opisuje dane schorzenie. Nie tylko po to, aby móc komunikować się na co dzień z podopiecznym, jest to koniecznie, kiedy wieziemy go do lekarza lub do szpitala.

Podczas nauki języka angielskiego dla opiekunek nie może zabraknąć słownictwa z tego zakresu. Ucz się z nami!

senior-leki

Angielski dla opiekunek osób starszych – brytyjskie nazwy chorób przewlekłych:

 • Alzheimer’s disease [czyt.: olchaimerz dizis] – choroba Alzheimera
 • Arthritis [czyt.: artrajtiz] – zapalenie stawów
 • Asthma [czyt.: azma] – astma
 • Atherosclerosis [czyt.: aferosklerosys] – miażdżyca tętnic
 • Blindness [czyt.: blajdnes] – ślepota
 • Cancer [czyt.: kanser] – rak, nowotwór
 • Cardiovascular disease [czyt.: kardiovaskjular dizis] – choroba sercowo-naczyniowa
 • Chronic condition/disease [czyt.: kronik kondyszyn/dizis] – choroba przewlekła
 • Coronary artery disease [czyt.: koroneri arteri dizis] – choroba wieńcowa
 • Deafness [czyt.: defnes] – głuchota
 • Depression [czyt.: depreszyn] – depresja
 • Diabetes [czyt.: dajabitis] – cukrzyca
 • Epilepsy [czyt.: epylepsi] – padaczka
 • Hypertension [czyt.: hajpertenszyn] – nadciśnienie tętnicze
 • Multiple sclerosis (MS) [czyt.: multipul sklerosis] – stwardnienie rozsiane
 • Obesity [czyt.: obisiti] – otyłość
 • Osteoporosis [czyt.: ostioporouzis] – osteoporoza
 • Parkinson’s disease [czyt.: parkinsons dizis] – choroba Parkinsona
 • Sleep apnea [czyt.: slip apnia] – zespół bezdechu sennego
 • Stroke [czyt.: strołk] – udar mózgu

choroby-przewlekłe-senior

Angielskie słówka opisujące badania lub dolegliwości występujące przy chorobach przewlekłych:

 • Arrhythmia [czyt.: arytmja] – artymiczność
 • Bed rest patient [czyt.: bed rest pejszynt] – pacjent obłożnie chory
 • Biopsy [czyt.: bajopsi] – bjopsja
 • Blood pressure monitor/meter [czyt.: blad preszyr monitor/miter]– cieśnieniomierz
 • Chemotherapy [czyt.: kimjoterapi] – chemioterapia
 • Complete blood count [czyt.: complit blad caunt]– pełna morfologia krwii
 • Echocardiography [czyt.: ekokardiografi] – echokardiografia (badanie w kierunku rozpoznania chorób serca, polegająca na obrazowaniu jego struktur za pomocą ultradźwięków)
 • Electrocardiography [czyt.: elektrokardiografi] – elektrokardiografia (EKG) (elektryczna rejestracja pracy serca)
 • Electroencephalography [czyt.: elektroensefolografi] – elektroencefalografia (EEG) (diagnostyka biolektrycznej czynności mózgu)
 • Electromyography [czyt.: elektromiyografi] – elektromiografia (RMG) (badanie czynności elektrycznej mięśni i nerwów)
 • Enema [czyt.: enema] – lewatywa
 • Fibrillation [czyt.: fajbrylejszyn] – migotanie
 • Haemorrhage [czyt.: hemorydż] – krwotor
 • Heart attack [czyt.: hart atak] – zawał serca
 • Heredity [czyt.: herediti] – dziedziczność
 • Murmur [czyt.: mermer] – szmer (np. w sercu)
 • Respiratory failure [czyt.: respirotri fejlier] – niewydolność oddechowa
 • Rheumatic [czyt.: rumatik] – reumatyczny
 • Seizure [czyt.: siżer] – atak, napad
 • Systole [czyt.: systoli]– skurcz serca
 • Tank [czyt.: tank] – butla tlenowa
 • Tumor [czyt.: tiumor] – guz

tabletki-dla-seniora

Wiesz już jak nazwać po angielsku organy wewnętrzne? Nasz kurs angielskiego dla opiekunek osób starszych ma już sześć unikatowych lekcji. Wszystko po to, abyś mogła ciągle poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje.