Angielski dla opiekunek

Angielski dla opiekunek osób starszych – Przeziębienie

Przeziębienie oraz nieco groźniejsza grypa są najczęściej spotykanymi dolegliwościami, a ich przebieg jest zazwyczaj łagodny. Na groźne powikłania są niestety najbardziej narażone osoby starsze, które z wiekiem doświadczają osłabienia odporności. Liczy się szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia.

Opiekuna do osób starszych w Anglii musi zrozumieć podopiecznego, kiedy ten mówi jej o swoim gorszym samopoczuciu. Dlatego w tej części kursu języka angielskiego dla opiekunek osób starszych zajmiemy się słownictwem opisującym przeziębienie.

Tabletki po angielsku

Słownictwo związane z przeziębieniem i grypą potrzebne opiekunce seniora w Wielkiej Brytanii:

 • Cold [czyt.: kold] – przeziębienie
 • Contagious [czyt.: kontejdżys] – zakaźny, zaraźliwy
 • Diagnosis [czyt.: dajagnosys] – diagnoza
 • Disease [czyt.: dyzis] – choroba
 • Examination [czyt.: eksamynajszyn] – badanie (lekarskie)
 • Have a cold [czyt.: hef a kold] – być przeziębionym
 • Heal, cure, treat [czyt.: hil, kjur, trit] – uzdrowić, wyleczyć, leczyć
 • High blood pressure [czyt.: haj blad preszyr] – wysokie ciśnienie krwi
 • Ill, sick [czyt.: il, sik] – chory
 • Immunity [czyt.: imjunity] – odporność
 • Infected [czyt.: infekted] – zarażony, zainfekowany
 • Inflammation [czyt.: inflamejszyn] – zapalenie
 • Influenza/flu [czyt.: influenza, flu] – grypa
 • Prescribe [czyt.: pryskrajb] – przepisywać (leki)
 • Take blood pressure [czyt.: tejk blad preszyr] – mierzyć ciśnienie krwi
 • Take temperature [czyt.: tejk tempriczyr] – mierzyć temperaturę
 • Thermometer [czyt.: tfermometer] – termometr
 • Virus, bug [czyt.: wajrus, bag] – wirus

Przeziębienie po angielsku

Brytyjskie słówka opisujące samopoczucie:

 • Barking cough [czyt.: barkin kof] – kaszel suchy
 • Chest pains [czyt.: czest pejns] – bóle w klatce piersiowej
 • Enfeeble [czyt.: enfibul] – wycięczyć, osłabić
 • Exhaustion [czyt.: egzosczyn] – wyczerpanie
 • Woozy [czyt.: łuzi] – osłabiony, mający zawroty głowy
 • Groggy [czyt.: grogi] – zamroczony
 • Sore throat [czyt.: sor tfrołt] – bół gardła
 • Dizziness [czyt.: dizines] – zawroty głowy
 • Sneeze [czyt.: sniz] – kichać
 • Fever, high temperature [czyt.: fiwer, haj tempriczyr] – gorączka
 • Low-grade fever, slight temperature [czyt.: lołgrejd fiwer, slajt tempriczyr] – stan podgorączkowy
 • Muscle pain [czyt.: masyl pejn] – bóle mięśni
 • Productive cough [czyt.: prodaktiw kof] – kaszel mokry
 • Runny nose [czyt.: rani nołz] – katar
 • Shiver [czyt.: sziwer] – mieć dreszcze
 • Sinus headache [czyt.: najnus hedejk] – bóle zatok
 • Stiff neck [czyt.: styf nek] – ból karku
 • Symptoms [czyt.: symptoms] – objawy

Cold angielski

Angielskie idiomy dotyczące przeziębienia:

 • To be green/pale around the gills [czyt.: tu bi grin/pejl arałnd de gils] – wyglądać niezdrowo
 • To be on one’s last legs [czyt.: tu bi on łans last legs] – być wycieńczonym
 • To be/feel off colour [czyt.: tu bi/fil of kolor] – marnie się czuć, czuć się chorym
 • To be/look/feel under the weather [czyt.: tu bi/luk/fil ander de łeder] – źle się czuć
 • To come down with something [czyt.: tu kom dałn łyf samfink] – rozchorować się na coś
 • To feel seedy [czyt.: tu fil sidi] – źle się czuć
 • To lie up [czyt.: tu laj ap] – rozstać w łóżku z powodu choroby, chorować
 • To nurse (someone) back to health [czyt.: tu ners samłan bak tu helf] – opiekować się osobą chorą

Nie zapomnij powtórzyć sobie słówek z zakresu części ludzkiego ciała. Przygotowaliśmy dla ciebie część pierwszą, drugą oraz trzecią. Miłej nauki!